Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille eli LINITY-malli

Miten välttää uusi itsemurhayritys?


Suomen Mielenterveysseuran Kriisikeskus Mobile Seinäjoella tarjoaa tutkittuun menetelmään perustuvaa tukea itsemurhaa yrittäneille. Ajan varaamiseen ei tarvita lähetettä. Keskustelut ovat maksuttomia. Työskentely on luottamuksellista ja työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tukimalli itsemurhaa yrittäneelle

Malli pohjautuu Bernin yliopiston psykiatrisella poliklinikalla kehitettyyn ASSIP-malliin (Attempted Suicide Short Intervention Program).

Mitä: Yksilöllinen tukimalli, jonka tavoitteena on itsemurhakäyttäytymisen ennaltaehkäisy. Menetelmä perustuu itsemurhakäyttäytymisen laukaisevien tekijöiden tunnistamiseen ja turvasuunnitelmaan, jolla vältetään ajautuminen uuteen itsemurhayritykseen. Tukimalli koostuu 4-5 keskustelusta.

Kenelle: Kaikille itsemurhaa yrittäneille ja erityisesti niille, jotka jäävät vaille psykososiaalista tukea tai psykiatrista hoitoa.

Milloin: 1-2 viikon sisällä itsemurhayrityksen jälkeen tai pikimmiten, kun akuutti sairaalahoito ei enää ole tarpeen.

Missä: Kriisikeskus Mobile, Kauppakatu 15 C 14, 60100 Seinäjoki.


ASSIP-tukimalli

Tukimalliin sisältyy 4-5 keskustelua.

1. Keskustelu: Lähtökohtana on asiakkaan oma kokemus ja kertomus tilanteesta. Asiakas kertoo omin sanoin itsemurhayritykseen johtaneista taustoista ja elämäntilanteesta.

2. Keskustelu: Työntekijä ja asiakas käyvät yhdessä läpi kertomuksen ja itsemurhayritystä edeltäneitä tapahtumia, ajatuksia, tunteita.

3. Keskustelu: Käsitellään itsemurhakriisiä ehkäiseviä toimintastrategioita; pyritään tunnistamaan varomerkkejä ja löytämään keinoja, joilla ennaltaehkäistä itsetuhoinen käyttäytyminen. Asiakas saa kirjallisen tiivistelmän keskustelujen aikana työstetyistä asioista.

4. Keskustelu: Harjoitellaan toimintastrategioita ja turvataitoja selviytymisen tukemiseksi.

Keskustelujen jälkeen selvitetään jatkotuen tarve ja mahdollisuus. Yhteydenpito jatkuu kahden vuoden ajan.

Tuki ei korvaa eikä estä muuta psykososiaalista tukea tai psykiatrista hoitoa.

Myös läheiset voivat saada tukea Seinäjoen Kriisikeskus Mobilesta varaamalla ajan kriisityöntekijälle numerosta (06) 414 1256.